χάρτης περιοχών
επιχείρηση
Προϊόντα
με βάση το νερό ακρυλική ρητίνη
ο διαλύτης βάσισε την ακρυλική ρητίνη
Thermosetting ακρυλική ρητίνη
Θερμοπλαστικά ακρυλική ρητίνη
Μελάνι επίδρασης καθρεφτών
Εποξικός θεραπεύοντας πράκτορας
Ακρυλική ρητίνη υδροξυλίου
Βασισμένη στο νερό PU ρητίνη
Βασισμένη στο νερό Alkyd ρητίνη
Βασισμένη στο νερό εποξική ρητίνη
Βασισμένη στο νερό ρητίνη πολυεστέρα
Τροποποιημένη ακρυλική ρητίνη
Υψηλά επιστρώματα πατωμάτων σκληρότητας
Στερεά ακρυλική ρητίνη
1 2 3 4 5 6