χάρτης περιοχών
επιχείρηση
Προϊόντα
με βάση το νερό ακρυλική ρητίνη
Στερεά ακρυλική ρητίνη
Βασισμένη στο διαλύτη ακρυλική ρητίνη υδροξυλίου
Thermosetting ακρυλική ρητίνη
Βασισμένη στο νερό εποξική ρητίνη
Βασισμένη στο νερό Alkyd ρητίνη
Θερμοπλαστικά ακρυλική ρητίνη
Μελάνι επίδρασης καθρεφτών
Εποξικός θεραπεύοντας πράκτορας
Βασισμένη στο νερό ακρυλική ρητίνη υδροξυλίου
Βασισμένη στο νερό PU ρητίνη
Βασισμένη στο νερό ρητίνη πολυεστέρα
Τροποποιημένη ακρυλική ρητίνη
Υψηλά επιστρώματα πατωμάτων σκληρότητας
Στερεές εποξικές ρητίνες
Βασισμένες στο νερό βιομηχανικές ρητίνες επιστρώματος
Αναλώσιμα εκτυπωτών Inkjet
1 2 3 4 5 6 7 8