χάρτης περιοχών
επιχείρηση
Προϊόντα
με βάση το νερό ακρυλική ρητίνη
Βασισμένη στο διαλύτη ακρυλική ρητίνη υδροξυλίου
Thermosetting ακρυλική ρητίνη
Θερμοπλαστικά ακρυλική ρητίνη
Μελάνι επίδρασης καθρεφτών
Βασισμένη στο νερό PU ρητίνη
Βασισμένη στο νερό Alkyd ρητίνη
Βασισμένη στο νερό εποξική ρητίνη
Τροποποιημένη ακρυλική ρητίνη
Υψηλά επιστρώματα πατωμάτων σκληρότητας
Στερεά ακρυλική ρητίνη
Βασισμένες στο νερό βιομηχανικές ρητίνες επιστρώματος
Αναλώσιμα εκτυπωτών Inkjet
1 2 3 4 5 6 7 8