χάρτης περιοχών
επιχείρηση
Προϊόντα
με βάση το νερό ακρυλική ρητίνη
Βασισμένη στο διαλύτη ακρυλική ρητίνη υδροξυλίου
Thermosetting ακρυλική ρητίνη
Θερμοπλαστικά ακρυλική ρητίνη
Μελάνι επίδρασης καθρεφτών
Βασισμένη στο νερό εποξική ρητίνη
Τροποποιημένη ακρυλική ρητίνη
Στερεά ακρυλική ρητίνη
Βασισμένες στο νερό βιομηχανικές ρητίνες επιστρώματος
1 2 3 4 5 6 7 8